Cena tvorby webu
Mioweb, SmartEmailing, FAPI

Cena MioWeb komfortního prodejního webu je rozhodně větší, než pro základní WordPress web. Je to dáno zejména větší náročností tvorby takového webu, který vám za to samozřejmě přinese větší možnosti. Zejména varianty webu, které obsahují nejen Blog, ale také FAPI prodejní formulář a členskou sekci. Je přitom nutné počítat s tím, že na MioWeb musíte mít zakoupenou licenci pro každý web.

Dále uvedený ceník obsahuje základní přehled služeb, které jsem schopen vám poskytnout. Uvedené ceny jsou přitom nastaveny pro typické zpracování vyhovující většině zakázek. Mohou být zvýšeny při požadavku na zvýšený rozsah zpracování.

Konkrétní cena bude dohodnuta s každým zákazníkem samostatně předem, kdy bude přesně definován rozsah poskytnutých služeb a její konečná cena. Berte proto dále uvedený ceník pouze jako orientační. V některých případech, kdy bude nutné například vytvořit prodejní texty zobrazené na webu, může být částka zhruba až dvojnásobná.

Záměrně neuvádím nicneříkající hodinové sazby. Můj ceník obsahuje cenu za provedení typizovaného řešení vhodného pro většinu webů. Jsou to sazby za řešení, které obsahuje standardní nastavení odpovídající mým zkušenostem pro konkrétní použití. Pokud byste si přáli další úpravy zvyšující komfort vytvářeného webu, bude cena vyšší, v některých případech až dvojnásobná. Může se například jednat o napsání prodejních textů, převod obsahu ze starého webu a podobně. Konkrétní cena však bude dohodnuta předem podle požadovaného rozsahu provedených služeb.

Ceník tvorby webu – Mioweb, SmartEmailing, a FAPI

Mioweb, základní ceníkcena Kč
UPOZORNĚNÍ, uvedené ceny jsou pouze orientační, nejsem plátce DPH
Mioweb Blog, instalace, základní nastavení1200
Mioweb magnet (Ebook) + sběr kontaktů + nastavení SmartEmailing1200
Mioweb prodej (prodejní formulář), nastavení FAPI, SmartEmailing1200
Mioweb prodejní kampaň, nastavení FAPI, SmartEmailing1800
Mioweb členská sekce1200
Mioweb Eshop, nastavení a propojení s FAPI1800
Mioweb Blog + magnet + prodej2400
Mioweb prodejní kampaň + členská sekce2400
Mioweb Blog + magnet + prodej + prodejní kampaň + členská sekce4800
Mioweb, nadstandardní nastavení, práce výše neuvedené (za hodinu)  400

Ceny jsou orientační a obsahují základní cenu bez navýšení za další nutné dodatečné práce. Uvedená cena vychází ze stavu, kdy jsou mi dodány veškeré nutné textové a grafické podklady. Cena může být navýšena (zhruba až na dvojnásobek), pokud budu zpracovávat dle zadání také obsah webu a připravovat texty zobrazené na webu a obsah odesílaných emailů. Konečná cena bude dohodnuta a oboustranně odsouhlasena ještě před zahájením práce.

Detailní popis konkrétní položky ceníku je uveden dále v textu. Naleznete tam, co obsahuje, co pro vše vás udělám a nastavím. Pokud si nejste jisti tím, co vše která položka obsahue, ozvěte se mi, dohodneme se, co vše můžu pro vás konkrétně udělat.

UPOZORNĚNÍ:
Výše uvedené ceny jsou startovací a mohou být kdykoliv změněny. Cílem těchto cen je získat poznatky z procesu online zadávání zakázek. Nalezení vzájemné shody v řešení postupu celé zakázky od zadání, přes vyhotovení, až po konečné předání sjednané zakázky. Uvítám také samozřejmě referernce pro možnost ukázat, co jsem pro své zákazníky vytvořil. Připravuje se podrobný popis jednotlivých položek s uvedením, co vše obsahují. Bude zde také k dispozici kontaktní formulář k zadání nezávazné poptávky na práce na vašem webu. Do té doby mě můžete kontaktovat emailem, nebo telefonicky. Viz KONTAKT nahoře v menu.

Po dohodě můžu provést samozřejmě i další úpravy na vašem webu, které nejsou v přehledu uvedeny. Protože se zaměřuji nejen na tvorbu prodejních webů, ale i na související internetový marketing, můžu pro vás například napsat prodejní texty, poradit s tvorbou magnetu na zákazníky, nebo kompletně navrhnout prodejní kampaň, případně obsah prodejního produktu.

Pokud vás zajímají možnosti řešení webu používající pouze WordPress, podívejte se na samostný ceník

UPOZORNĚNÍ:
Ve výše uvedené ceně nejsou zahrnuty náklady za využívání aplikací Mioweb, SmartEmailing a FAPI. V případě vážného zájmu vám však budu moci doporučit různé akční ceny za jejich využívání. Případně, pokud si je zakoupíte na mé doporučení, můžu vám poskytnout slevu na své služby. V případě vážného zájmu mě kontaktujte, dozvíte se podrobnosti.

Detatilní popis obsahu nabízených služeb

Mioweb Blog, instalace, základní nastavení

 • počáteční nastavení Miowebu
 • nastavení vzhledu webu a Blogu
 • nastavení hlavičky webu
 • nastavení patičky webu
 • úvodní stránka, kontaktní stránka s formulářem pro odeslání vzkazů
 • neobsahuje formulář pro sběr kontaktů

Mioweb magnet (Ebook zdarma) + sběr kontaktů

 • neobsahuje nastavení vzhledu webu a Blogu (jedná se o úpravu již existujícího Miowebu)
 • nastavení (úprava) hlavičky webu
 • nastavení (úprava) patičky webu
 • nastavení úvodní stránky webu
 • nastavení SmartEmailingu pro sběr kontaktů (formulář, odesílání emailu)
 • vytvoření stránky pro sběr kontaktů
 • vytvoření dalších 3 a 5 stránek dle zadání (reference, popis produktu, děkovací stránka)

Mioweb prodej (prodejní formulář), nastavení FAPI

 • neobsahuje nastavení vzhledu webu, ani Blogu (jedná se o úpravu již existujícího Miowebu)
 • nastavení (úprava) hlavičky webu
 • nastavení (úprava) patičky webu
 • nastavení úvodní stránky webu
 • nastavení FAPI, zadání prodejního formuláře
 • vytvoření prodejní stránky
 • vytvoření dalších 3 a 5 stránek dle zadání (reference, popis produktu, děkovací stránka)

Mioweb prodejní kampaň, nastavení FAPI

 • neobsahuje nastavení vzhledu webu, ani Blogu (jedná se o úpravu již existujícího Miowebu)
 • nastavení (úprava) hlavičky webu
 • nastavení (úprava) patičky webu
 • nastavení úvodní stránky webu
 • vytvoření registračního formuláře do kampaně
 • nastavení SmartEmailingu pro kampaň (seznam kontaktů, odeslání potvrzení)
 • nastavení prodejní kampaně (do 5 stránek) v Miowebu
 • nastavení prodejní kampaně ve SmartEmailingu
 • nastavení FAPI, zadání prodejního formuláře
 • vytvoření prodejní stránky
 • vytvoření dalších 3 a 5 stránek dle zadání (reference, popis produktu, děkovací stránka)

Mioweb členská sekce

 • neobsahuje nastavení vzhledu webu, ani Blogu (jedná se o úpravu již existujícího webu)
 • nastavení členské sekce v Miowebu
 • vytvoření nástěnky členské sekce
 • vytvoření obsahu členské sekce (do 10 stránek)

Mioweb Eshop, nastavení a propojení s FAPI

 • neobsahuje nastavení vzhledu webu, ani Blogu (jedná se o úpravu již existujícího Miowebu)
 • nastavení (úprava) hlavičky webu
 • nastavení (úprava) patičky webu
 • nastavení úvodní stránky webu
 • nastavení prodejních stránek Eshopu
 • vytvoření 5 stránek s produktem
 • nastavení propojení s fakturačním systémem FAPI

Mioweb Blog + magnet +prodej

 • počáteční nastavení Miowebu a Blogu
 • nastavení (úprava) hlavičky webu
 • nastavení (úprava) patičky webu
 • nastavení úvodní stránky webu
 • nastavení sběru kontaktů pomocí magnetu (specifikace viz výše)
 • nastavení prodeje produktu (specifikace viz výše)

Mioweb prodejní kampaň + členská sekce

 • neobsahuje nastavení vzhledu webu, ani Blogu (jedná se o úpravu již existujícího Miowebu)
 • nastavení (úprava) hlavičky webu
 • nastavení (úprava) patičky webu
 • nastavení úvodní stránky webu
 • nastavení prodejní kampaně (specifikace viz výše)
 • nastavení členské sekce (specifikace viz výše)

Mioweb Blog + magnet + prodej + prodejní kampaň + členská sekce

 • počáteční nastavení Miowebu a Blogu
 • nastavení (úprava) hlavičky webu
 • nastavení (úprava) patičky webu
 • nastavení úvodní stránky webu
 • nastavení sběru kontaktů pomocí magnetu (specifikace viz výše)
 • nastavení prodeje produktu (specifikace viz výše)
 • nastavení prodejní kampaně (specifikace viz výše)
 • nastavení členské sekce (specifikace viz výše)

Mioweb, nadstandardní nastavení, práce výše neuvedené

 • další práce dle dohody
 • pravidelná údržba Miowebu
 • úpravy již existujících webů v Miowebu
 • nastavení SmartEmailingu a FAPI
 • vytvoření a nastavení Smartkampaní (email kampaní)
 • napsání prodejních textů
 • vytvoření magnetu na zákazníky
KupInfo.cz © 2018